ROK 2022: ŠANCE NA ZMĚNU V LÉČBĚ ZÁSADNÍCH (NEJEN KARDIOVASKULÁRNÍCH) DIAGNÓZ NAŠICH PACIENTŮ

Edukační seminář Kardiovaskulárního centra FN Olomouc pro praktické lékaře a ambulantní specialisty (internisté, kardiologové)

Termín konání: 7. dubna 2022
Místo konání: Hotel Flora Olomouc
Pořadatel: I. interní klinika - kardiologická

Generální partner

Partner

Program semináře

Diabetes mellitus - od praktického lékaře po specializovaná centra
prof. MUDr. Martin Haluzík, PhD.  

prof. MUDr.Miloš Táborský, CSc.
Srdeční selhání - nutnost multioborového přístupu

MUDr. Eva Kociánová, PhD.
Jak zlepšit systémově péči o pacienty s hypertenzí

MUDr. Monika Kamasová, PhD.
Kardiovaskulární prevence - nové standardy současné doby