Historie kliniky

Původně „interní oddělení" bylo vybudováno v létě roku 1896 při příležitosti založení Zemských ústavů v Olomouci na Tabulovém vrchu (v místě současné Fakultní nemocnice) v centrálním pavilonu staré zemské nemocnice.

  • Zemské ústavy v Olomouci, 1915

Na jaře roku 1946 v rámci obnovené olomoucké Univerzity Palackého a její Lékařské fakulty vzniklo v těchto prostorách pracoviště I. interní kliniky pod vedením prvního přednosty kliniky prof. MUDr. Josefa Blatného (přednosta kliniky v letech 1946-1952) a současně ředitele nemocnice. Klinika měla 123 interních lůžek a 37 lůžek infekčních, vlastní biochemickou, hematologickou, rentgenologickou a elektrokardiografickou laboratoř. Na klinice sloužily zpočátku výhradně řádové sestry, později byly postupně nahrazovány sestrami civilními.

  • prof. MUDr. Josef Blatný

V období let 1953-1969 se přednostou kliniky stal prof. MUDr. Pavel Lukl, světově renomovaný kardiolog, který byl místopředsedou a následně předsedou Evropské kardiologické společnosti a posléze čestným místopředsedou Evropské kardiologické společnosti. Roku 1967 byla na klinice založena koronární jednotka, prohlubovala se diagnostika srdečních nemocí na základě katetrizačních vyšetření. Na klinice pracovala celá řada výrazných osobností, např. Prof. MUDr. J. Černohorský zabývající se především EKG problematikou a Prof. MUDr. D. Hauftová, CSc., která propracovala systém jaterní biopsie.

  • prof. MUDr. Pavel Lukl

Přednostou I. interní kliniky se po Prof. P. Luklovi stal prof. MUDr. Boleslav Wiedermann, CSc. (přednosta kliniky v letech 1947-1986), uznávaný hematolog, který po převzetí interní kliniky vytvořil hematologickou školu a spolu s dalšími spolupracovníky (Prof. MUDr. V. Ščudla, CSc. a Prof. MUDr. K. Indrák, CSc.) rozšířil diagnostiku myeloproliferativních a monoklonálních gamapatií.

V letech 1982-1985 byl přednostou kliniky prof. MUDr. Miroslav Kubis, CSc., který rozvíjel převážně kardiologii. Po úmrtí prof. Kubise vedla kliniku do roku 1990 doc. Vlasta Seidlová, CSc.

Vedení kliniky v letech 1990-2009 převzal prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. Došlo k profilizaci kliniky na kardiologii, k rozvoji diagnostické a intervenční kardiologie. V lednu 1999 se klinika přestěhovala do nové budovy navazující na centrum chirurgických oborů, včetně nově vzniklé kardiochirurgie. Byly vybudovány nové katetrizační sály (angiolinka, elektrofyziologie), antiarytmická jednotka a oddělení neinvazivních kardiologických metod.

V říjnu 2009 byl uveden do funkce současný přednosta I. interní kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA.