Výuka studentů Lékařské fakulty, Fakulty zdravotnický věd UPOL | stáže studentů a lékařů

Hlavní náplní v pregraduální oblasti je výuka studentů všeobecného i zubního lékařství LF UP v českém i anglickém programu dle aktuálních sylabů a pokynů vedení LF UP. Výuka probíhá ve formě průběžné, blokové a souvislých stáží (podle charakteristiky a sylabu jednotlivých předmětů). Skládá se ze seminářů, praktických cvičení u lůžka, návštěv specializovaných laboratoří, součástí jsou rovněž návštěvy Centesimo. Pochopitelně je rovněž ověřování znalostí (včetně SRZ).

Nedílnou součástí je aktualizace údajů s informacemi ve STAG a Moodle, a rovněž hodnocení evaluace studentů. V případě potřeby jsme připraveni realizovat podstatnou část výuky on-line formou. Dále vypisujeme pro studenty témata v rámci SVOČ.  Poskytujeme rovněž dlouhodobé stáže studentům jiných lékařských fakult (včetně programu Erasmus). V omezeném rozsahu se účastníme rovněž výuky pro Fakultu zdravotnických věd UPOL.

V postgraduální oblasti se účastníme školitelství doktorandského studia, poskytujeme rovněž možnost dlouhodobých stáží lékařům z jiných zařízení v jejich přípravě na specializaci (kmen, atestace z vnitřního lékařství, atestace z kardiologie, licence pro jednotlivé výkony).

  • Vedoucí: MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D., B. Barbořík Brošová
  • Lékaři: MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D.
  • Sekretářka: Mgr. Beata Barbořík Brošová
  • Kontakt: sekretariát: 588 443 201, Beata.BarborikBrosova@fnol.cz, MUDr. Doupal: 588 445 686, Vlastimil.Doupal@fnol.cz