Členění kliniky

Ambulantní část:

 • všeobecná ambulance
 • kardiologická ambulance
 • kardiostimulační + ICD ambulance
 • arytmologická ambulance
 • ambulance srdečního selhání
 • angiologická ambulance
 • ambulance preventivní kardiologie
 • neinvazivní vyšetřovací metody:
  • echokardiografická laboratoř, ultrazvukové vyšetření cév
  • neinvazivní vyšetřovací metody (ergometrie, spiroergometrie, Holterovská monitorace + monitoring TK, Test na nakloněné rovině)
 • Národní telemedicínské centrum 

Katetrizační sály:

Lůžková část:

 • jednotka intenzivní kardiologické péče (8 lůžek)
 • oddělení následné kardiologické péče I (16 lůžek)
 • oddělení standardní kardiologické péče IV (26 lůžek)

Celková kapacita kliniky je 50 lůžek na všech odděleních, která se nacházejí ve druhém patře budovy D1 a D2.