Digitální objednávkový systém pro lékaře

Jak objednat pacienta

Vážená paní, vážený pane,

v následujícím soupisu najdete podrobnosti o všech specializovaných pracovištích (centrech, poradnách a ambulancích), která fungují na I. interní klinice - kardiologické FN Olomouc. Pro podrobnosti o náplni jejich činnosti stejně jako ordinační dobu a kontakty na personál stačí kliknout na jednotlivé vizitky.