Zrušení zákazu návštěv u hospitalizovaných pacientů na I. interní klinice

14. 3. 2022

S účinností od 14. března 2022 byl opatřením MZ ČR zrušen plošný zákaz návštěv u pacientů hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Olomouc. Návštěvy jsou možné i na I. interní klinice - kardiologické, ovšem na oddělení akutní kardiologie pouze po domluvě s lékařem.

Nadále platí, že navštěvující osoba musí po celou dobu pobytu v objektu zdravotnického zařízení používat jednorázový respirátor FFP2 nebo KN95.