Zrušení plánovaných ambulantních kontrol na I. interní klinice

1. 11. 2021

I. interní klinika - kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc ruší kvůli přechodu na péči o covidové pacienty plánované ambulantní kontroly. Pacienti budou telefonicky přeobjednaní, veškeré chronické medikace budou řešeny formou e-receptu. Platnost od pondělí 8. listopadu 2021.