Kardiologové ve Fakultní nemocnici Olomouc mají nově k dispozici moderní stacionář pro jednodenní výkony

8. 10. 2022

Ráno do nemocnice na výkon a odpoledne domů. Taková je moderní filozofie současného zdravotnictví, která před dlouhodobou hospitalizací pacientů upřednostňuje pokud možno jednodenní režim pobytu při zákrocích, u nichž je to možné. Ty nejlepší podmínky budou mít při těchto typech výkonů nyní klienti I. interní kliniky - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc, kde v těchto dnech uvádějí do provozu nový moderní denní stacionář.

  • Nový denní stacionář I. interní kliniky FN Olomouc umožňuje provést denně pět až osm zákroků v jednodenním režimu

 

Budova D v areálu FN Olomouc, kde I. interní klinika - kardiologická sídlí, prochází již druhým rokem výraznými stavebními úpravami. Během nich vznikl v suterénu objektu nejmodernější komplex katetrizačních sálů kardiovaskulárního centra a nyní v návaznosti na něj v prvním nadzemním podlaží budovy i zcela nový denní stacionář. „Všechny investice v naší nemocnici, ať už se jedná o nové technologie či úpravy prostor, směřují k tomu, aby byl vždy ve středu naší pozornosti pacient a jeho potřeby, pohodlí a bezpečnost. Je v zájmu všech stran, aby klienti pobývali v nemocnici co nejkratší nezbytnou dobu, také proto máme ambici být lídrem v oblasti jednodenní péče. Zároveň hledáme vždy férový způsob, jak realizovat jednodenní výkony v dialogu s plátci zdravotní péče a v souladu s transparentností vůči zdravotním pojišťovnám,“ říká ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Nový denní stacionář I. interní kliniky FN Olomouc umožňuje provést denně pět až osm zákroků v jednodenním režimu, a to celkem u jedenácti typů kardiologických výkonů. „Pacient k nám v takovém případě přijde brzy ráno a podle druhu výkonu odchází tentýž den mezi druhou až pátou hodinou odpoledne. Po celou tuto dobu o něj pečuje vyčleněný tým lékařů a sester. Kromě nejmodernějších medicinských prvků má nový stacionář veškeré bezpečnostní parametry včetně monitorace krevního tlaku, srdečního rytmu či saturace kyslíkem. Klienti se u nás navíc budou cítit komfortně, během pobytu ve stacionáři si odpočinou, mohou sledovat televizi, ale také třeba využívat tabletů ke své práci,“ popisuje novinku přednosta I. interní kliniky - kardiologické prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA.

Vybudování stacionáře, při kterém byla také upravena vstupní chodba objektu, trvalo tři měsíce a realizovala je firma OHLA ŽS, a. s. za cenu 4,5 milionu korun bez DPH. „Stacionář je vybaven elektricky polohovatelnými křesly včetně navazující zdrojové rampy zajišťující přístup plynným a elektrickým médiím. Součástí jsou také toalety pro pacienty a přípravná pracovní linka pro personál. Výměnu vzduchu zajišťuje samostatná kompaktní vzduchotechnická jednotka umožňující rekuperaci tepla pomocí deskového výměníku,“ přidává technické podrobnosti vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.